Župa Svetog Vlaha Janjina

Župna crkva Sv. Vlaha u Janjini

CRKVA SVETOG VLAHA U JANJINI Župna crkva matica u Janjini posvećena sv. Vlahu, biskupu i mučeniku, zaštitniku dubrovačke biskupije i grada Dubrovnika. Ona je sagrađena 1878. u mješavini neoromanike i neogotike na temeljima dviju prijašnjih crkava istog imena. Prije toga možda je tu bila crkva sv. Ivana, a još prije možda sv. Nikole. Na kamenom pragu ulaza u groblje, tik do crkve, čitamo godinu 1767., pa zaključujemo da je tada bila sagrađena crkva koja je prethodila sadašnjoj. Opet, međutim, znamo da se gradila crkva sv. Vlaha 1628., kako to nalazimo u Vizitaciji biskupa Ambrozija Gozze. Titular sv. Vlaha došao je tu voljom Dubrovačke Republike, koja je time željela osnažiti matične crkve u važnim mjestima Republike i tako te stečevine vezati uza se (Slano, Ston).

Crkva sv. Vlaha zidala se tri godine u vrijeme «prezaslužnog» župnika don Jura Depola, biskupa Ivana Zaffrona i načelnika kap. Vlaha Jasprice. Župnik Depolo, piše u Kronici, mnogo je tada morao pretrpjeti u te tri godine dok se crkva gradila. Izgleda da se politička lokalna vlast neznalački i neupućeno miješala u taj pothvat, a tu je bilo i drugih nesloga i nesuglasica, kako se to razabire iz kontroverznog natpisa na kamenoj ploči, koju crkvene vlasti i narod nisu dopuštale ni onda, a ni nakon 100 godina, postaviti na crkvenu zgradu. Gradnju crkve pomogla je i Vlada, ali i vjerni puk Janjine. U te tri godine svaka obitelj dala je više od 80 dnevnica.

Tu je radilo i staro i mlado, gonilo se na mazgama i vuklo kamenje pristiglo s Korčule i Drača. Crkvu je završio zidar Andro Jeričević. Najprije su bili postavljeni drveni oltari. Izgleda da je glavni oltar bio onaj što je danas u crkvi sv. Stjepanu. Međutim 1892. g. nabavljen je u radionici Pavla Bilinića u Splitu sadašnji mramorni oltar uz cijenu od 5 000 forinta, kako to piše don Marko Tabain. Godine 1901. g. janjinski puk kupuje oltar i kip sv. Antuna, a Antun Jasprica Vlahov oltar Gospe od Ruzarija. Kip Gospin nabavila je Bratovština Gospe od Ruzarija. Gospin kip i kip sv. Antuna kupljeni su u Milanu kod braće Bertarelli. Krstionica je nabavljena 1902. g. za 500 forinta. Godine 1907. darovao je propovjedaonicu Ivan Kunić. Tih godina kupljena je i nova škropionica, a stara je odnesena u crkvu Presvetog Trojstvo. Sve ovo od mramora proizvedeno je u Splitu u radionici Bilinić. Oltar je prema puku okrenut 1985. g., a napravljen je od običnog kamena. Kolone i pločnik oko oltara su od kararskog mramora, kako bi sve postalo jednom cjelinom i došlo u sklad sa starim. Mramor je nabavljen u radionici «Župa» u Solinu.

izvor: http://www.janjina.hr/crkve.php

Fotografije

hrlogo 002
Župa Svetog Vlaha Janjina