Župa Svetog Vlaha Janjina

Ne boj se, jer ja sam s tobom,

Župa Svetog Vlaha Janjina