Župa Svetog Vlaha Janjina

Krštenje

Sakramenat krštenja je prvi sakramenat koji osoba prima i kojim se postaje dijetetom Božjim te članom Njegove Crkve. Da bi netko bio kršten u našoj župi, od dokumenata je potrebno sljedeće:

- kopija rodnog lista

- posvjedočenje za kuma(u) ako nije iz naše župe. 

Potrebno je barem dva tjedna prije krštenja doći u župni ured i dogovoriti se oko pripreme za krštenje. Obitelji koje krste prvo i drugo dijete moraju proći ovu pripremu, a one obitelji koje krste treće ili dalje dijete, ne moraju prolaziti pripremu, nego se samo javiti u župni ured. Krštenje odraslih Ako dijete nije kršteno, a ide u osnovnu školu, mora prije krštenja pohađati vjeronauk tri godine i nakon pismene izjave roditelja da pristaju na krštenje svoga djeteta, može biti kršteno.

Ako je osoba završila osnovnu školu, a nije krštena, mora proći jednogodišnju pripravu – katekumenat.

Katekumenat Ako je netko navršio 18 godina života, a nije primio neki od sakramenata inicijacije (krštenje, pričest ili krizma), mora proći jednogodišnju pripravu za primanje ovih sakramenata. Ta se priprava naziva katekumenat. Polaznici ove priprave – katekumeni – primaju sakramente na Veliku Subotu, u Vazmenom bdjenju.

Fotografije

krštenje
Župa Svetog Vlaha Janjina