Župa Svetog Vlaha Janjina

Vjenčanje

Postanak 2,18-24 Reče Gospodin, Bog: "Nije dobro da čovjek bude sam! Načinit ću mu pomoć kao što je on."

Vjenčanje je sakrament kojim jedna muška i jedna ženska osoba sklapaju zajednicu svega života usmjerenu prema dobru supružnika i odgajanju potomstva.

Na prvo mjesto je stavljeno dobro bračnih supružnika jer se po njihovoj ljubavi rađa i odaja potomstvo. Ako tu nedostaje ljubavi, onda ni ovo drugo neće biti do kraja uspješno. Prije samog vjenčanja potrebno je proći predbračni ili zaručnički tečaj koji se u našem dekanatu odvija četiri puta godišnje.

Preporuča se da se on prođe barem godinu dana prije samog vjenčanja.

U našem dekanatu tečaj se odvija u župi.

Prije samog tečaja potrebno je javiti se svome župniku kako bi se podigli dokumenti za polazak na tečaj. Kad se zaručnici dogovore oko datuma svog vjenčanja, potrebno je otići kod župnika u čijoj će se župi vjenčati. Vjenčanje može biti u bilo koje doba godine osim u KORIZMI i DOŠAŠĆU kada u Crkvi nema vjenčanja.

Dokumenti potrebni za vjenčanje:

- "Zeleni karton" koji se vadi u matičnom uredu

- Krsni list koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci

- potvrde sa tečaja Vjenčanje može biti u župi odakle je zaručnik ili odakle je zaručnica, ali i u nekoj drugoj župi s kojom su oni povezani, u tom se slučaju od svog župnika traži tzv. otpusno pismo.

U Crkvi se mogu vjenčati svi koji to žele, tj. kršena i nekrštena stranka, no tu je potrebno proći posebnu pripremu za vjenčanje. Kumovi za vjenčanje ne trebaju nikakav dokument jer oni zapravo i nisu kumovi već svjedoci vjenčanja na kojem sudjeluju.

Fotografije

vjenčanje
Župa Svetog Vlaha Janjina