Župa Svetog Vlaha Janjina

Misna nakana

Misne nakane su one nakane koje svećenik prikazuje u misnoj žrtvi, a za koje vjernici na poseban način žele moliti. To je nakana kojom vjernik Bogu želi dati ono najbolje i najužvišenije na zemlji, a to je Sv. misa.

Misa je ujedno i zajedništvo oko stola Gospodnjeg, gdje izražavamo naše zajedništvo i sa živima i sa pokojnima.U tom smislu, misa je eminentno mjesto gdje ćemo se sjećati i moliti za naše pokojne i za nas koji smo još na putu ovoga života. Posebno vrijedna molitva za pokojnika je sveta misa.

U našoj se župi misne nakane upisuju se prije ili poslije redovitog služenja mise u crkcamaa mogu se uplatiti za vrijeme radnog vremena župnog ureda. Iznos koji se uplaćuje po misi iznosi 50 kuna.

Preporuča se, da kad netko uplati misnu nakanu da i sudjeluje kod te Sv. mise, da se prije ispovjedi te da se pod misom i pričesti.

Fotografije

Misna nakana
Župa Svetog Vlaha Janjina