Župa Svetog Vlaha Janjina

Euharistija

Euharistija je spomen-čin Kristova Vazma: to jest djela spasenja koje je Krist izvršio životom, smrću i uskrsnućem, a koje se uprisutnjuje po liturgijskom činu.

Euharistija je kruna sakramenata kršćanske inicijacije, a podjeljuje se vjernima da potpuno urastaju u Kristovo Tijelo. Euharistija je srce i vrhunac života Crkve, jer njome Krist Crkvu i sve njezine članove pridružuje svojoj žrtvi hvale i zahvaljivanja, koju je jednom zauvijek na križu prinio Ocu.

Po ovom sakramentu on izljeva milost spasenja na svoje Tijelo – Crkvu.

Isus veli: ”Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha živjet će uvijeke (…). Tko blaguje Tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni (…), u meni ostaje i ja u njemu.” (Iv 6,51.54.56).

Župa Svetog Vlaha Janjina