Župa Svetog Vlaha Janjina

Dvadeset i druga nedjelja kroz godinu (A)-čitanja i razmišljanja

03.09.2017. 09:48

MISAO IZ EVANĐELJA DANA-Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe.

ČITANJA: Jr 20,7-9; Ps 63,2-6.8-9; Rim 12,1-2; Mt 16,21-27

Križ je prije svega opredjeljenje za istinu, pravednost i poštenje a u konačnici za ljubav. Za mnoge su takvi ideali promašeni život, izgubljeni život. Nema tu uspjeha, ljudske veličine, ni moči ni vlasti, nego služenje u poniznosti. Za Isusa je to jedini ispravni način i jedini pravi put koji se nastavlja proslavom u vječnosti. Svaki drugačiji oblik života i postojanja, djelovanja samo za ovaj svijet i prolaznu slavu vodi u vječnu smrt i vječni zaborav.

Zato naglašava da slijediti njega znači nositi svoj križ uspravno i ustrajno jer jedino se tako postiže Uskrs. Možda nam se koji puta čini da je Isus prezahtjevan, da previše traži kada očekuje od svojih da plivaju protiv struje, ali zato je sam pošao pred nama da bi nas poveo tim putem. Vladari i generali vode vojsku u borbi iz sigurnih skloništa, sačuvani unaprijed od svake opasnosti a Isus kroči na čelu svih onih koji ga slijede u poniznosti i tako križem i ljubavlju osvaja svijet. Ne ognjem i mačem nego praštanjem i milosrđem. Nagrada Njemu i sljedbenicima nisu odličja ovoga svijeta nego: „Doći će, doista, Sin Čovječji u slavi Oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu prema djelima njegovim!“

-----------------------------------------------------------------------------------------

Prvo čitanje: Jr 20, 7-9 Riječ mi Gospodnja postade na ruglo.

Čitanje Knjige proroka Jeremije Ti me, Gospodine, zavede, dadoh se zavesti, nadjačao si me i svladao me. A sada sam svima na podsmijeh iz dana u dan, svatko me ismijava. Jer kad god progovorim, moram vikati, naviještati moram: »Nasilje! Propast!« Doista, riječ mi Gospodnja postade na ruglo i podsmijeh povazdan. I rekoh u sebi: neću više na nj misliti niti ću govoriti u njegovo ime. Al tad mi u srcu bî kao rasplamtjeli oganj, zapretan u kostima mojim: uzalud se trudih da izdržim, ne mogoh više. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 63, 2-6.8-9 Pripjev: Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj!

O Bože, ti si Bog moj: gorljivo tebe tražim; tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, kao zemlja suha, žedna, bezvodna. U svetištu sam tebe motrio gledajuć ti moć i slavu. Ljubav je tvoja bolja od života, moje će te usne slaviti. Tako ću te slavit za života, u tvoje ću ime ruke dizati. Duša će mi biti kao sala i mrsa sita, hvalit ću te kliktavim ustima. Ti postade meni pomoć, kličem u sjeni krila tvojih. Duša se moja k tebi privija, desnica me tvoja drži.

Drugo čitanje: Rim 12, 1-2 Prikažite svoja tijela za žrtvu živu.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu – kao svoje duhovno bogoslužje. Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno. Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mt 16, 21-27 Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju U ono vrijeme: Poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. Petar ga uze na stranu i poče odvraćati: »Bože sačuvaj, Gospodine! Ne, to se tebi ne smije dogoditi!« Isus se okrene i reče Petru: »Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!« Tada Isus reče svojim učenicima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Tâ što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će, doista, Sin Čovječji u slavi Oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim.« Riječ Gospodnja.

Fotografije

kriz web zupakriz web janjina

Arhiva vijesti

Župa Svetog Vlaha Janjina