Župa Svetog Vlaha Janjina

Raspored Krštenje Gospodinovo-Župe Sv. Vlaha - Janjina i sv. Martina – Žuljana

05.01.2018. 15:42

7 N KRŠTENJE GOSPODINOVO

Trstenik u 8.30 Janjina u 9.30

 

Žuljana11.00

 

8 P Misa u Janjini u 7.30 Za + Nikolu i Tadu Bartulović

9 U Misa u Janjini u 7.30 Za + Darka i Nevenku Bartulović

 

10 S Misa u Janjini u 7.30 nn Za + Mata i Franu Jasprica

 

11 Č Misa u Janjini u 7.30

 

12 P Misa u Janjini u 7.30 Za + Nikolu i Kate Mratović

 

13 S Misa nedjelje u Sreseru u 17.00 Za + Zorana, Milana i Radojku

 

14 N 2. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Trstenik u 8.30

 

Janjina u 9.30

 

Žuljana u 11.00

Fotografije

Isus krštenje-web župa Janjina

Arhiva vijesti

Župa Svetog Vlaha Janjina