Župa Svetog Vlaha Janjina

ŽUPNE OBAVIJESTI, JANJINA – ŽULJANA

17.02.2018. 21:42

 

Raspored misa:

18 N 1. Nedjelja korizmena - Čista

Trstenik u 8.30 Za + Radu i Antu n. Pero Poljanić

Janjina u 9.30 Za + Bora n. Dušanka

– križni put u 17.00

Žuljana11.00 križni put-Za + Anku i Dragu Kalafatović

19 P Misa u Janjini u 7.30 Za + iz obit. Verdrana Pekića

20 U Misa u Janjini 7.30 s.

21 S Misa u Janjini u 7.30 s

 

 

22 Č Misa u Janjini u 7.30

 

23 P Misa u Žuljani u 18.00 za + iz obit. Ljuba Bogdana

24 S Misa nedjelje u Sreseru u 18.00

 

25 N 2.NEDJELJA KORIZME- Pačista

Trstenik u 8.30

Janjina u 9.30 misa

 

 

u 17.00 križni put

 

 

Žuljana u 11.00 križni put misa za + Antuna Hasana

Fotografije

korizma 2018

Arhiva vijesti

Župa Svetog Vlaha Janjina