Župa Svetog Vlaha Janjina

Raspored za 4. Ned. kroizmenu župa Janjina i župa Žuljana

04.03.2018. 21:05

 

Razvalite ovaj hram i ja ću ga za tri dana podići.

Raspored misa:

4 N 3. Nedjelja korizmena - Bezimena

Trstenik u 8.30 za + Kate Mličić

Janjina u 9.30 za narod – križni put u 17.00

Žuljana u11.00 križni put-Za +Balda i Slavicu Matutinović

5 P Misa u Janjini 7.30

6 U Misa u Janjini 7.30 s.Za + Balda Radinkovića

 

7 S Misa u Janjini u 7.30 8

 

Č Misa u Janjini u 7.30

9 P Misa u Žuljani u 18.00 10

 

S Misa nedjelje u Sreseru u 18.00

 

11 N 4. NEDJELJA KORIZME- Bezimena

 

Trstenik u 8.30 Za narod

 

Janjina u 9.30 za+Tončija Šegovića

 

-u 17.00 križni p.

 

Žuljana u 11.00 križni put misa za + Mariju Ljeić

Fotografije

we Župe Isus hram

Arhiva vijesti

Župa Svetog Vlaha Janjina