Župa Svetog Vlaha Janjina

Župe: sv. Vlaho - Janjina i sv. Martin - Žuljana

09.03.2018. 18:39

Raspored misa:

11 N 3. Nedjelja korizmena - Sredoposna

Trstenik u 8.30 za naord

Janjina u 9.30 za + Mata Ivanovića i za + Tonćija Šegovića

– križni put u 17.00

Žuljana u11.00 križni put-Za + Mariju Ljeić

12 P Misa u Janjini 7.30

 

13 U Misa u Janjini 7.30

 

14 S Misa u Janjini u 7.30

 

15 Č Misa u Janjini u 7.30

 

16 P Misa u Žuljani u 18.00 za + iz obitelji Vuković

 

17 S Misa nedjelje u Sreseru u 18.00

 

11 N 4. NEDJELJA KORIZME- gluha

 

Trstenik u 8.30 Za + Imre i Maria

 

Janjina u 9.30 za+Don Mila Protića -u 17.00 križni p.

 

Žuljana u 11.00 križni put misa za + Drga i Amaliju L.

Arhiva vijesti

Župa Svetog Vlaha Janjina