Župa Svetog Vlaha Janjina

Župe: sv. Vlaho - Janjina i sv. Martin - Žuljana

31.03.2018. 11:42

Raspored misa: 1 N USKRS - VAZAM

Trstenik u 8.30

Janjina u 9.30 za narod

Žuljana u11.00 za + Ane Dalmatin i + Maricu i Slavka

2 P Uskrsni ponedjeljak Misa u sv. Stjepanu

u 9.00 s. za sve pok.

Misa u Žuljani u 10 s.

3 U Misa u Janjini 7.30

 

4 S Misa u Janjini u 7.30 Za + Maju Cetinić

 

5 Č Misa u Janjini u 7.30

 

6 P Misa u Žuljani u 18.00 za + Antuna i Dobrilu

 

7 S Misa nedjelje u Sreseru u 18.00

 

8 N Mali uskrs –Bijela nedjelja

 

Trstenik u 8.30

 

Janjina u 9.30 za + Mirandu Jasprica

 

Žuljana u 11.00 za narod

Fotografije

Isus Uskrs web župa JanjinaUskrs isas 3

Arhiva vijesti

Župa Svetog Vlaha Janjina