Župa Svetog Vlaha Janjina

Čitanja 3. VAZMENA NEDJELJA-Trebalo je da Krist sve to pretrpi i treći dan uskrsne od mrtvih

14.04.2018. 18:59

ČITANJA: Dj 3,13-15.17-19; Ps 4,2.4.7.9; 1Iv 2,1-5a; Lk 24,35-48

 

Prvo čitanje: Dj 3, 13-15.17-19 Začetnika života ubiste. Ali Bog ga uskrisi od mrtvih. Čitanje Djela apostolskih U one dane: Reče Petar narodu: »Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca naših, proslavi slugu svoga, Isusa kojega vi predadoste i kojega se odrekoste pred Pilatom kad već bijaše odlučio pustiti ga. Vi se odrekoste Sveca i Pravednika, a izmoliste da vam se daruje ubojica. Začetnika života ubiste. Ali Bog ga uskrisi od mrtvih, čemu smo mi svjedoci. I sada, braćo, znam da ste ono uradili iz neznanja kao i glavari vaši. Ali Bog tako ispuni što unaprijed navijesti po ustima svih proroka: da će njegov Pomazanik trpjeti. Pokajte se dakle i obratite da se izbrišu grijesi vaši.« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 4, 2.4.7.9 Pripjev: Obasjaj nas, Gospodine, svjetlom svoga lica! Kad zazovem, usliši me, Bože, pravdo moja, ti što me u tjeskobi izbavi: smiluj mi se, usliši moju molitvu! Znajte: Gospodin čudesno uzvisuje prijatelja svoga; Gospodin će me uslišiti kad ga zazovem. Mnogi govore: »Tko će nam pokazati sreću?« Obasjaj nas, Gospodine, svjetlom svoga lica! Čim legnem, odmah u miru i usnem, jer mi samo ti, Gospodine, daješ miran počinak.

 

Drugo čitanje: 1Iv 2, 1-5a On je pomirnica za grijehe naše i svega svijeta. Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Ako tko i sagriješi, zagovornika imamo kod Oca – Isusa Krista, Pravednika. On je pomirnica za grijehe naše, i ne samo naše nego i svega svijeta. I po ovom znamo da ga poznajemo: ako zapovijedi njegove čuvamo. Tko veli: »Poznajem ga«, a zapovijedi njegovih ne čuva, lažac je, u njemu nema istine. A tko čuva riječ njegovu, u njemu je zaista savršena ljubav Božja. Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Lk 24,35-48 Trebalo je da Krist sve to pretrpi i treći dan uskrsne od mrtvih.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki U ono vrijeme: Učenici su Isusovi pripovijedali što se dogodilo na putu i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha. Dok su oni o tom razgovarali, stane Isus posred njih i reče im: »Mir vama!« Oni, zbunjeni i prestrašeni, pomisliše da vide duha. Reče im Isus: »Zašto se prepadoste? Zašto vam sumnje obuzimaju srce? Pogledajte ruke moje i noge! Ta ja sam! Opipajte me i vidite jer duh tijela ni kostiju nema kao što vidite da ja imam.« Rekavši to, pokaza im ruke i noge. I dok oni od radosti još nisu vjerovali, nego se čudom čudili, on im reče: »Imate li ovdje što za jelo?« Oni mu pruže komad pečene ribe. On uzme i pred njima pojede. Nato im reče: »To je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama: treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu Zakonu, u Prorocima i Psalmima o meni napisano.« Tada im otvori pamet da razumiju Pisma te im reče: »Ovako je pisano: ’Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima počevši od Jeruzalema.’ Vi ste tomu svjedoci.« Riječ Gospodnja.

Fotografije

čitanja treća vazmena

Arhiva vijesti

Župa Svetog Vlaha Janjina