Župa Svetog Vlaha Janjina

Nedjelja, 6. 05. 2018. ŠESTA VAZMENA NEDJELJA

06.05.2018. 11:23

 

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za prijatelje.

ŠESTA VAZMENA NEDJELJA ČITANJA: Dj 10,25-26.34-35.44-48; Ps 98,1-4; 1Iv 4,7-10; Iv 15,9-17

Čovjek bez ljubavi samo je mrtvac na dopustu. Ljubav je znak raspoznavanja kršćana. Ali nas čitanje iz Djela apostolskih ove nedjelje mora natjerati na šire razmišljanje. Pogani su, naime, primili Duha Svetoga a da nisu bili kršteni, samo slušajući Petrovu propovijed. Bog ne daje duha na mjeru, i među poganima treba tražiti znakove Duha Svetoga i diviti se čudesnim Božjim djelima što ih izvodi. A nama neka udjeli ljubav koju zapovijeda da međusobno iskazujemo jedni prema drugima po uzoru Marije, Kraljice svibnja!

Prvo čitanje: Dj 10, 25-26.34-35.44-48 I na pogane se izlio dar Duha Svetoga. Čitanje Djela apostolskih Kad je Petar ulazio, pohrli mu Kornelije ususret, padne mu k nogama i pokloni se. Petar ga pridigne govoreći: »Ustani! I ja sam čovjek.« Petar tada prozbori i reče: »Sad uistinu shvaćam da Bog nije pristran, nego – u svakom je narodu njemu mio onaj koji ga se boji i čini pravdu.« Dok je Petar još govorio, siđe Duh Sveti na sve koji su slušali tu besjedu. A vjernici iz obrezanja koji dođoše zajedno s Petrom začudiše se što se i na pogane izlio dar Duha Svetoga. Jer čuli su ih govoriti drugim jezicima i veličati Boga. Tada Petar reče: »Može li tko uskratiti vodu da se ne krste ovi koji su primili Duha Svetoga kao i mi?« I zapovjedi da se krste u ime Isusa Krista. Tada ga zamole da ostane ondje nekoliko dana. Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 98, 1-4

Pripjev: Pred poganima objavi Gospodin spasenje svoje!

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu jer učini djela čudesna.

Pobjedu mu pribavi desnica njegova i sveta mišica njegova.

Gospodin obznani spasenje svoje, pred poganima pravednost objavi.

Spomenu se dobrote i vjernosti prema domu Izraelovu.

Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.

Sva zemljo, poklikni Gospodinu, raduj se, kliči i pjevaj!

 

Drugo čitanje: 1Iv 4, 7-10 Bog je ljubav.

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola Ljubljeni!

Ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav. U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu. U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego – on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše. Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje: Iv 15, 9-17 Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za prijatelje.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam. Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime. Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge.« Riječ Gospodnja.

Fotografije

friend-with-jesus-clearŠsta vazmena nedjelja

Arhiva vijesti

Župa Svetog Vlaha Janjina