Župa Svetog Vlaha Janjina

DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

16.09.2018. 11:30

Ti si Pomazanik-Krist! Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi.

XXIV. tjedan kroz godinu Nedjelja, 16. 9. 2018.

DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA:

Iz 50,5-9a; Ps 116,1-9; Jak 2,14-18; Mk 8,27-35

Prvo čitanje: Iz 50, 5-9a Leđa podmetnuh onima što me udarahu. Čitanje Knjige proroka Izaije Gospodin Bog uho mi otvori: ja se ne protivih niti uzmicah. Leđa podmetnuh onima što me udarahu, a obraze onima što mi bradu čupahu, i lica svojeg ne zaklonih od pogrda ni od pljuvanja. Gospodin Bog mi pomaže, zato se neću smesti. Zato učinih svoj obraz ko kremen i znam da se neću postidjeti. Blizu je onaj koji mi pravo daje. Tko će na sud sa mnom? Nek se suoči sa mnom! Tko je protivnik moj u parnici? Nek mi se približi! Gle, Gospodin Bog mi pomaže, tko će me osuditi? Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 116, 1-9 Pripjev: Hodit ću pred licem Gospodnjim u zemlji živih. Ljubim Gospodina jer čuje vapaj molitve moje: uho svoje prignu k meni u dan u koji ga zazvah. Užeta smrti sapeše me, stegoše me zamke podzemlja, snašla me muka i tjeskoba. Tada zazvah ime Gospodnje: »Gospodine, spasi život moj!« Dobrostiv je Gospodin i pravedan, pun je sućuti Bog naš. Gospodin čuva bezazlene: u nevolji bijah, on me izbavi. On mi život od smrti izbavi, oči moje od suza, noge od pada. Hodit ću pred licem Gospodnjim u zemlji živih. Drugo čitanje: Jak 2, 14-18 Vjera, ako nema djelâ, mrtva je. Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola Što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djelâ nema? Može li ga vjera spasiti? Ako su koji brat ili sestra goli i bez hrane svagdanje pa im tkogod od vas rekne: »Hajdete u miru, grijte se i sitite«, a ne dadnete im što je potrebno za tijelo, koja korist? Tako i vjera: ako nema djelâ, mrtva je u sebi. Inače, mogao bi tko reći: »Ti imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi svoju vjeru bez djelâ, a ja ću tebi djelima pokazati svoju vjeru.« Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mk 8, 27-35 Ti si Pomazanik-Krist! ... Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi. Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Krenu Isus i njegovi učenici u sela Cezareje Filipove. Putem on upita učenike: »Što govore ljudi, tko sam ja?« Oni mu rekoše: »Da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći opet da si neki od proroka.« On njih upita: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Petar prihvati i reče: »Ti si Pomazanik – Krist!« I zaprijeti im da nikomu ne kazuju o njemu. I poče ih poučavati kako Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i nakon tri dana da ustane. Otvoreno im to govoraše. Petar ga uze u stranu i poče odvraćati. A on se okrenu, pogleda svoje učenike pa zaprijeti Petru: »Nosi se od mene, sotono, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!« Tada dozva narod i učenike pa im reče: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga.« Riječ Gospodnja.

Arhiva vijesti

Župa Svetog Vlaha Janjina