Župa Svetog Vlaha Janjina

Listopapadska pobožnost, JANJINA – ŽULJANA

10.10.2018. 18:17

Mjesec listopad posvjećen je Blaženoj Djevici Mariji. Stoga se kroz ovo vrijeme obavljaju posebne pobožnosti u čast Kraljice Svete Krunice. Listopadska pobožnost nastala je kao znak zahvalnosti Majci Božjoj koja je pomogla kršćanskoj mornarici 1571. u bitci kod Lepanta u Korintskom zaljevu.

Nedjelja -Janjina u 17.00

- Žuljana sv Roku redovito u listopadu naveče

Kako se moli krunica ? Uzevši krunicu u ruku poljubi se sveti križ izgovarajući riječi: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grješnika i kao naknada za uvrede koje se nanose Bezgrješnom Srcu Marijinu. Dalje se nastavi znakom križa: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Držeći križ izmoli se Apostolsko vjerovanje: Vjerujem u jednog Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga.

Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan Uskrsnuo od mrtvih, Uzašao na Nebesa, sjedi o desnu Boga Oca Svemogućega, odonud će doći i suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Nakon vjerovanja, na prvo zrno koje slijedi poslije križa moli se:

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se Ime Tvoje ... Na sljedeća tri zrna mole se tri Zdravomarije s nakanama: 1. Koji neka nam umnoži vjeru. 2. Koji neka nam učvrsti nadu. 3. Koji neka nam usavrši ljubav. Na petom zrnu moli se Slava Ocu. (Uvijek iza Slava Ocu dodaje se molitva koju je Gospa naučila djecu u Fatimi, a glasi: "O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe; očuvaj nas od paklenog ognja; dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe".) Zatim se prelazi na molitvu desetice tj. otajstava (radosna, žalosna, slavna i svjetla) ovisno u kojem se danu moli:

RADOSNA OTAJSTVA – ponedjeljak i subota,

1. Koga si, Djevice, po Duhu Svetom začela.

2. Koga si, Djevice, Elizabeti u pohode nosila.

3. Koga si, Djevice, rodila.

4. Koga si, Djevice, u hramu prikazala. 5. Koga si, Djevice, u hramu našla

 

ŽALOSNA OTAJSTVA – utorak i petak,

1. Koji se za nas krvlju znojio.

2. Koji je za nas bičevan bio.

3. Koji je za nas trnjem okrunjen bio.

4. Koji je za nas teški križ nosio.

5. Koji je za nas raspet bio.

 

SLAVNA OTAJSTVA – srijeda i nedjelja,

1. Koji je od mrtvih uskrsnuo. 2. Koji je na nebo uzašao. 3. Koji je Duha Svetoga poslao. 4. Koji je tebe, Djevice, na nebo uzeo. 5. Koji je tebe, Djevice, na nebu okrunio

OTAJSTVA SVJETLA – četvrtak 1. Koji je na rijeci Jordanu kršten bio.

2. Koji nam se na svadbi u Kani objavio.

3. Koji nam je Kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.

4. Koji se na Gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.

5. Koji nam se u otajstvu Euharistije darovao.

Uvijek je dobro da nakon pročitanog otajstva, što će ga molitelj razmatrati, uslijedi kratko razmišljanje o tom otajstvu.

U svakom otajstvu (desetici) moli se jedan Očenaš, deset Zdravomarija, jedan Slava Ocu i Fatimska molitva. Preporuča se nakon pet desetica izmoliti Očenaš, Zdravomariju i Slava Ocu na čast Duhu Svetome po nakani Svetoga oca, te dodati molitvu Zdravo Kraljice i Lauretanske litanije.

Fotografije

Our lady of rosary

Arhiva vijesti

Župa Svetog Vlaha Janjina